Hrvatski za strance / svi stupnjevi

Pitali smo naše klijente i oni su nam rekli da najviše volite:

  • individualnu nastavu
  • grupnu nastavu
  • dolazak u vaše poslovne prostore
  • nastavu u našoj kreativnoj učionici
  • prilagođeni program
  • prilagođeni nastavni materijal
  • nastavu koja traje 60 ili 90 minuta.

Mi organiziramo nastavu upravo onako kako vi to volite.


Lektura

Lektoriramo sve vrste tekstova i to u najbržem mogućem roku. Tekstove nam šaljete u word formatu, a mi vam vraćamo ispravljenu verziju u istom tom formatu. Količina vašeg teksta mjerljiva je u karticama.
Naša kartica broji 1500 znakova.

Mi volimo crvenu boju. Onaj zvuk šaranja po papiru….pa ponekad potrgani papir od siline šaranja… bez obzira na kompjutore, naša je šalica uvijek puna crvenih kemijskih olovaka.


DESIGN THINKING2.jpg